ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา สพป. ตาก เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียน ตชด.แสมใหญ่ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน