ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 82.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน