ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน