ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 79.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 78.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 78.66 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 77.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน