ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ สพป. ตาก เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 - -  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 - -  
12 โรงเรียนแม่สอดโฮมสคูล สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน