ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน