ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน