ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน