ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  
10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน