ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน