ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านไม้กะพง สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน