ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 57.65 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 44.90 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 41.73 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 33.98 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 31.39 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 30.31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 28.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 27.09 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน