ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 75.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา สพป. ตาก เขต 2 74.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ตาก เขต 2 73.67 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน