ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 93.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา สพป. ตาก เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สพป. ตาก เขต 2 88.29 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย สพป. ตาก เขต 2 87.44 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 84.93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต 2 72.99 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 67.11 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 64.52 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 63.15 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 54.34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป. ตาก เขต 2 53.79 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 51.56 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน