ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา สพป. ตาก เขต 2 74.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 74.33 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 68.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 67.66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 67.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 66.33 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน