ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน