ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย สพป. ตาก เขต 2 77.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 75.80 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน