ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน