ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน