ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 4
5 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 6
7 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านหนองบัวใต้ สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านสันกลาง สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าป๋วย สพป. ตาก เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตาโพ สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านเกาะอ้ายด้วน สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 5
6 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 6
7 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 5
6 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 7
8 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าตะคร้อ สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองห้วยทราย สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาตาโพ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านสันป่าป๋วย สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 4
6 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 6
7 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 6
8 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 0 เข้าร่วม
5 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 0 เข้าร่วม
6 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเพ็ชระ สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 4
6 บ้านวังตำลึง สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านหนองร่ม สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 6
8 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 8
10 บ้านสันป่าป๋วย สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 5
6 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
5 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
6 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
7 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
8 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเพ็ชระ สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังตำลึง สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 5
6 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 6
7 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านหนองเชียงคา สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านใหม่ สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง 4
5 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 6
7 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 4
5 ตรีวิทย์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 4
6 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 4
7 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 4
8 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านท่าไผ่ สพป. ตาก เขต 1 85.66 ทอง 5
6 บ้านสะแกเครือ สพป. ตาก เขต 1 85.33 ทอง 6
7 บ้านสันกลาง สพป. ตาก เขต 1 84.33 ทอง 7
8 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 78.66 เงิน 8
9 บ้านเกาะอ้ายด้วน สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 89.25 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 76.25 เงิน 4
5 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 73.25 เงิน 5
6 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 70.50 เงิน 6
7 บ้านน้ำด้วน สพป. ตาก เขต 1 - -
8 บ้านสะแกเครือ สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 4
5 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 5
6 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 7
8 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 8
9 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 82.50 ทอง 4
5 บ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 6
7 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 82.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 91.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประดาง สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแม่บอน สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ตาก เขต 1 78.80 เงิน 4
5 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 77.80 เงิน 5
6 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 6
7 ตรีวิทย์ สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านลานเต็ง สพป. ตาก เขต 1 74.40 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 - -
6 อนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตากกวง สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาโบสถ์ สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปลาไหล สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชูวิชาราษฎร์ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 81.50 ทอง 4
5 บ้านห้วยเหลือง สพป. ตาก เขต 1 75.50 เงิน 5
6 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 75.50 เงิน 5
7 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 70.50 เงิน 7
8 บ้านท่าไผ่ สพป. ตาก เขต 1 64.50 ทองแดง 8
9 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 60.50 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 55.13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 50.79 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 46.58 เข้าร่วม 4
5 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 44.80 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน