สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 38 5 4 1 47
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 18 5 0 3 23
3 อนุบาลตาก 17 1 0 1 18
4 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 16 2 0 0 18
5 บ้านตากประถมวิทยา 13 5 0 0 18
6 บ้านใหม่สามัคคี 13 3 1 0 17
7 บ้านมูเซอ 11 3 0 1 14
8 บ้านน้ำดิบ 11 2 0 2 13
9 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 9 6 0 0 15
10 หินลาดนาไฮวิทยาคม 8 6 0 0 14
11 ราชประชานุเคราะห์ 55 8 4 0 0 12
12 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 8 4 0 0 12
13 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 8 0 1 0 9
14 หนองเสือพิทยาคม 7 3 1 1 11
15 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 2 0 0 9
16 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 7 1 0 0 8
17 บ้านวังน้ำเย็น 7 0 1 0 8
18 บ้านป่ายางตะวันตก 7 0 1 0 8
19 อนุบาลร่มฉัตร 6 8 1 0 15
20 บ้านยางโองนอก 6 8 0 1 14
21 บ้านตลุกกลางทุ่ง 6 2 1 0 9
22 อนุบาลวังเจ้า 6 1 1 0 8
23 เขื่อนภูมิพล 6 1 0 1 7
24 บ้านห้วยพลู 6 0 0 0 6
25 ธรรมราชานุสรณ์ 6 0 0 0 6
26 บ้านดงลาน 5 6 0 0 11
27 บ้านวังโพ 5 2 0 1 7
28 บ้านท่าไม้แดง 5 1 0 0 6
29 อนุบาลบ้านท่าปุย 5 1 0 0 6
30 ประชาพัฒนา 5 1 0 0 6
31 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 5 1 0 0 6
32 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 5 0 0 0 5
33 ดงซ่อมพิทยาคม 4 2 0 0 6
34 ยางโองน้ำวิทยาคม 4 2 0 0 6
35 น้ำดิบพิทยาคม 4 1 0 1 5
36 บ้านคลองไม้แดง 4 1 0 0 5
37 บ้านนาตาโพ 4 0 0 1 4
38 ชูวิชาราษฎร์ 3 1 1 0 5
39 ผาผึ้งวิทยาคม 3 1 0 1 4
40 บ้านหนองเชียงคา 3 1 0 0 4
41 อนุบาลเพ็ชระ 3 1 0 0 4
42 บ้านชะลาดระฆัง 3 0 1 1 4
43 ศรีวิทยา 3 0 0 0 3
44 บ้านตะเคียนด้วน 3 0 0 0 3
45 บ้านโป่งแดง 3 0 0 0 3
46 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 0 3
47 บ้านสันป่าป๋วย 3 0 0 0 3
48 บ้านโสมง 3 0 0 0 3
49 บ้านหนองนกปีกกา 3 0 0 0 3
50 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 2 3 1 1 6
51 ชุมชนวัดสันป่าลาน 2 3 0 0 5
52 บ้านน้ำด้วน 2 1 0 2 3
53 บ้านใหม่ 2 1 0 1 3
54 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 2 1 0 0 3
55 บ้านประดาง 2 1 0 0 3
56 บ้านห้วยแม่บอน 2 1 0 0 3
57 บ้านคลองห้วยทราย 2 1 0 0 3
58 สว่างวิทยา 2 0 1 1 3
59 บ้านวังตำลึง 2 0 1 0 3
60 วังหวายวิทยาคม 2 0 0 0 2
61 บ้านใหม่เสรีธรรม 2 0 0 0 2
62 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 2 0 0 0 2
63 วัดปากห้วยไม้งาม 2 0 0 0 2
64 บ้านเกาะอ้ายด้วน 2 0 0 0 2
65 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 2 0 0 0 2
66 บ้านหนองกระทุ่ม 1 5 0 0 6
67 บ้านลานสาง 1 2 1 0 4
68 บ้านหนองบัวเหนือ 1 2 0 0 3
69 ตรีวิทย์ 1 1 1 1 3
70 บ้านห้วยเหลือง 1 1 1 0 3
71 บ้านท่าไผ่ 1 1 1 0 3
72 บ้านท่าปุยตก 1 1 0 0 2
73 บ้านลานเต็ง 1 1 0 0 2
74 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 1 0 0 2
75 ตากกวง 1 0 1 0 2
76 บ้านสันกลาง 1 0 1 0 2
77 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
79 บ้านท่าตะคร้อ 1 0 0 0 1
80 บ้านสามเงา 1 0 0 0 1
81 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 0 1
82 พลูหลวงวิทยา 1 0 0 0 1
83 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
84 บ้านวังไม้ส้าน 1 0 0 0 1
85 บ้านสบยม 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองร่ม 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองแขม 1 0 0 0 1
88 เสริมปัญญา 1 0 0 0 1
89 บ้านฉลอม 0 1 0 0 1
90 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองบัวใต้ 0 1 0 0 1
92 บ้านแม่พะยวบ 0 1 0 0 1
93 บ้านนาโบสถ์ 0 0 1 0 1
94 บ้านท่าเล่ 0 0 1 0 1
95 บ้านแม่สลิด 0 0 0 1 0
รวม 401 125 25 23 551