สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 17 11 5 33 38 4 4 1 46
2 อนุบาลตาก 13 3 1 17 17 1 0 1 18
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 6 2 6 14 17 5 0 3 22
4 บ้านตากประถมวิทยา 5 5 5 15 11 4 0 0 15
5 บ้านใหม่สามัคคี 4 3 2 9 12 3 0 0 15
6 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 4 3 2 9 12 1 0 0 13
7 บ้านน้ำดิบ 4 3 0 7 11 1 0 2 12
8 หนองเสือพิทยาคม 4 2 1 7 7 3 1 0 11
9 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 4 1 3 8 8 3 0 0 11
10 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 4 0 0 4 5 0 0 0 5
11 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 2 2 3 7 9 5 0 0 14
12 หมู่บ้านตัวอย่าง 2 2 3 7 7 2 0 0 9
13 เขื่อนภูมิพล 2 2 1 5 6 1 0 1 7
14 บ้านวังโพ 2 2 1 5 4 2 0 1 6
15 บ้านป่ายางตะวันตก 2 1 0 3 5 0 1 0 6
16 ราชประชานุเคราะห์ 55 2 1 0 3 3 4 0 0 7
17 อนุบาลเพ็ชระ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
18 บ้านวังน้ำเย็น 2 1 0 3 3 0 0 0 3
19 วังหวายวิทยาคม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 หินลาดนาไฮวิทยาคม 1 3 1 5 8 6 0 0 14
21 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1 3 1 5 6 0 1 0 7
22 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
23 ธรรมราชานุสรณ์ 1 1 2 4 6 0 0 0 6
24 บ้านตลุกกลางทุ่ง 1 1 1 3 6 2 1 0 9
25 อนุบาลบ้านท่าปุย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
26 ดงซ่อมพิทยาคม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
27 ชูวิชาราษฎร์ 1 1 1 3 3 1 1 0 5
28 บ้านนาตาโพ 1 1 0 2 3 0 0 1 3
29 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
30 อนุบาลร่มฉัตร 1 0 5 6 6 8 1 0 15
31 บ้านมูเซอ 1 0 3 4 11 3 0 1 14
32 บ้านสะแกเครือ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
33 ตากกวง 1 0 1 2 1 0 1 0 2
34 ประชาพัฒนา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
35 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
36 บ้านโสมง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
37 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
38 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านโป่งแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 ศรีวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านดงลาน 0 4 3 7 5 6 0 0 11
43 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 0 4 1 5 5 1 0 0 6
44 อนุบาลวังเจ้า 0 3 1 4 4 1 1 0 6
45 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 0 2 1 3 2 3 1 1 6
46 บ้านประดาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านห้วยแม่บอน 0 2 0 2 2 1 0 0 3
48 บ้านชะลาดระฆัง 0 1 3 4 3 0 1 1 4
49 บ้านหนองนกปีกกา 0 1 2 3 3 0 0 0 3
50 ผาผึ้งวิทยาคม 0 1 1 2 3 1 0 1 4
51 น้ำดิบพิทยาคม 0 1 1 2 3 1 0 1 4
52 บ้านน้ำด้วน 0 1 1 2 2 1 0 2 3
53 บ้านยางโองนอก 0 1 0 1 4 7 0 0 11
54 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
55 บ้านวังตำลึง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
56 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านห้วยเหลือง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านหนองเชียงคา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านตะเคียนด้วน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านสามเงา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านคลองไม้แดง 0 0 3 3 4 1 0 0 5
63 บ้านท่าไม้แดง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
64 ยางโองน้ำวิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
65 สว่างวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
66 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
67 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
68 ชุมชนบ้านแม่ยะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 พลูหลวงวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 บ้านนาโบสถ์ 0 0 1 1 0 0 1 0 1
71 บ้านหนองบัวเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
72 ตรีวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
73 บ้านท่าไผ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
74 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 บ้านลานเต็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
78 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านสบยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองร่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านห้วยพลู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 เสริมปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
86 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 บ้านฉลอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านตลุกป่าตาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองบัวใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านแม่พะยวบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 บ้านลานสาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 บ้านแม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 105 91 77 273 346 113 23 21 482