สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 38 4 4 1 46
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 17 5 0 3 22
3 อนุบาลตาก 17 1 0 1 18
4 บ้านใหม่สามัคคี 12 3 0 0 15
5 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 12 1 0 0 13
6 บ้านตากประถมวิทยา 11 4 0 0 15
7 บ้านมูเซอ 11 3 0 1 14
8 บ้านน้ำดิบ 11 1 0 2 12
9 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 9 5 0 0 14
10 หินลาดนาไฮวิทยาคม 8 6 0 0 14
11 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 8 3 0 0 11
12 หนองเสือพิทยาคม 7 3 1 0 11
13 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 2 0 0 9
14 อนุบาลร่มฉัตร 6 8 1 0 15
15 บ้านตลุกกลางทุ่ง 6 2 1 0 9
16 เขื่อนภูมิพล 6 1 0 1 7
17 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 6 1 0 0 7
18 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 6 0 1 0 7
19 ธรรมราชานุสรณ์ 6 0 0 0 6
20 บ้านดงลาน 5 6 0 0 11
21 อนุบาลบ้านท่าปุย 5 1 0 0 6
22 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 5 1 0 0 6
23 บ้านป่ายางตะวันตก 5 0 1 0 6
24 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 5 0 0 0 5
25 บ้านยางโองนอก 4 7 0 0 11
26 บ้านวังโพ 4 2 0 1 6
27 อนุบาลวังเจ้า 4 1 1 0 6
28 ประชาพัฒนา 4 1 0 0 5
29 บ้านคลองไม้แดง 4 1 0 0 5
30 ยางโองน้ำวิทยาคม 4 1 0 0 5
31 ราชประชานุเคราะห์ 55 3 4 0 0 7
32 ดงซ่อมพิทยาคม 3 2 0 0 5
33 ชูวิชาราษฎร์ 3 1 1 0 5
34 ผาผึ้งวิทยาคม 3 1 0 1 4
35 น้ำดิบพิทยาคม 3 1 0 1 4
36 อนุบาลเพ็ชระ 3 1 0 0 4
37 บ้านชะลาดระฆัง 3 0 1 1 4
38 บ้านนาตาโพ 3 0 0 1 3
39 บ้านวังน้ำเย็น 3 0 0 0 3
40 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 0 3
41 บ้านสันป่าป๋วย 3 0 0 0 3
42 บ้านโสมง 3 0 0 0 3
43 บ้านหนองนกปีกกา 3 0 0 0 3
44 บ้านท่าไม้แดง 3 0 0 0 3
45 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 2 3 1 1 6
46 ชุมชนวัดสันป่าลาน 2 3 0 0 5
47 บ้านน้ำด้วน 2 1 0 2 3
48 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 2 1 0 0 3
49 บ้านประดาง 2 1 0 0 3
50 บ้านห้วยแม่บอน 2 1 0 0 3
51 สว่างวิทยา 2 0 1 1 3
52 บ้านวังตำลึง 2 0 1 0 3
53 วังหวายวิทยาคม 2 0 0 0 2
54 บ้านใหม่เสรีธรรม 2 0 0 0 2
55 บ้านเกาะอ้ายด้วน 2 0 0 0 2
56 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองบัวเหนือ 1 2 0 0 3
58 ตรีวิทย์ 1 1 1 1 3
59 บ้านห้วยเหลือง 1 1 1 0 3
60 บ้านท่าไผ่ 1 1 1 0 3
61 บ้านหนองเชียงคา 1 1 0 0 2
62 บ้านคลองห้วยทราย 1 1 0 0 2
63 บ้านท่าปุยตก 1 1 0 0 2
64 บ้านลานเต็ง 1 1 0 0 2
65 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 1 0 0 2
66 ตากกวง 1 0 1 0 2
67 บ้านสันกลาง 1 0 1 0 2
68 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
70 บ้านโป่งแดง 1 0 0 0 1
71 ศรีวิทยา 1 0 0 0 1
72 บ้านตะเคียนด้วน 1 0 0 0 1
73 บ้านท่าตะคร้อ 1 0 0 0 1
74 บ้านสามเงา 1 0 0 0 1
75 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 0 1
76 พลูหลวงวิทยา 1 0 0 0 1
77 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
78 บ้านวังไม้ส้าน 1 0 0 0 1
79 บ้านสบยม 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองร่ม 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองแขม 1 0 0 0 1
82 บ้านห้วยพลู 1 0 0 0 1
83 เสริมปัญญา 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองกระทุ่ม 0 4 0 0 4
85 บ้านใหม่ 0 1 0 1 1
86 บ้านฉลอม 0 1 0 0 1
87 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
88 บ้านหนองบัวใต้ 0 1 0 0 1
89 บ้านแม่พะยวบ 0 1 0 0 1
90 บ้านนาโบสถ์ 0 0 1 0 1
91 บ้านท่าเล่ 0 0 1 0 1
92 บ้านลานสาง 0 0 1 0 1
93 บ้านแม่สลิด 0 0 0 1 0
รวม 346 113 23 21 503