หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 27 83 40
2 003 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 3 3 3
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 1 1
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1 3 2
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 9 14 13
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 0
8 009 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 5 12 10
9 010 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 5 19 12
10 012 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 7 12 11
11 016 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 13 11
12 018 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 48 166 79
13 019 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 12 72 28
14 025 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 7 18 8
15 029 โรงเรียนบ้านคลองสัก 0 0 0
16 030 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 3 7 3
17 028 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 5 13 8
18 031 โรงเรียนบ้านฉลอม 1 1 1
19 033 โรงเรียนบ้านชะลาด 0 0 0
20 032 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 5 15 7
21 034 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 3 2
22 035 โรงเรียนบ้านดงลาน 11 13 12
23 036 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 9 19 17
24 037 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 6 2
25 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 3 9 4
26 039 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 18 37 25
27 046 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 0 0 0
28 047 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0
29 041 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 1 3 2
30 042 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 2 5 3
31 045 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 1 2 1
32 043 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 3 13 5
33 044 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 6 13 8
34 040 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0 0 0
35 048 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 5 14 8
36 049 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1 2 2
37 051 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 18 35 25
38 050 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 6 12 8
39 053 โรงเรียนบ้านประดาง 3 5 3
40 054 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 2 4 3
41 055 โรงเรียนบ้านปากวัง 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 8 16 13
43 057 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านมูเซอ 15 26 21
45 063 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 15 36 15
46 065 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ 0 0 0
47 066 โรงเรียนบ้านลานสาง 4 8 7
48 067 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 2 4 3
50 069 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 3 4 4
51 070 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 8 18 14
52 071 โรงเรียนบ้านวังประจบ 0 0 0
53 073 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
54 072 โรงเรียนบ้านวังโพ 8 11 8
55 068 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 4 3
56 074 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 1 3 1
57 075 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 0 0 0
58 076 โรงเรียนบ้านสบยม 1 3 2
59 077 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 4 4 4
60 078 โรงเรียนบ้านสันกลาง 2 3 2
61 079 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 3 7 4
62 080 โรงเรียนบ้านสามเงา 1 3 2
63 082 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 12 10
64 083 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 0 0 0
65 085 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 0 0 0
66 087 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 4 13 7
67 089 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 3 6 6
68 088 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 1 2 1
69 090 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 6 1
70 091 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1 1 1
71 086 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 4 5 5
72 084 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 3 1
73 092 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 0 0 0
74 093 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 10 9
75 095 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 3 11 6
76 094 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 3 4 3
77 099 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 0 0 0
78 026 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 0 0 0
79 027 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 8 4
80 052 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 0 0 0
81 061 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 1 2 2
82 062 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 1 2 1
83 058 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 4 4
84 059 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 0 0 0
85 081 โรงเรียนบ้านโสมง 3 8 4
86 098 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 7 5
87 096 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 19 44 34
88 097 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 2 5 3
89 100 โรงเรียนประชาพัฒนา 6 31 14
90 101 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 6 14 10
91 103 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 6 16 7
92 105 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 3 13 7
93 106 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 2 2 2
94 107 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 0 0 0
95 108 โรงเรียนวัดสามเงา 0 0 0
96 109 โรงเรียนศรีวิทยา 3 7 5
97 110 โรงเรียนสว่างวิทยา 4 8 5
98 112 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 12 22 18
99 113 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 9 20 15
100 114 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 14 30 18
101 115 โรงเรียนอนุบาลตาก 19 42 30
102 116 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 7 19 8
103 117 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 18 50 31
104 120 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 0 0 0
105 121 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 8 20 15
106 002 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 9 21 11
107 014 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 16 39 24
108 015 โรงเรียนเด่นวิทยา 0 0 0
109 013 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 7 17 8
110 111 โรงเรียนเสริมปัญญา 1 3 1
111 129 โรงเรียนตรีวิทย์ 5 7 6
112 017 โรงเรียนตากกวง 2 5 4
113 024 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 6 34 15
114 102 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1 2 2
115 119 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 17 80 35
116 122 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร 0 0 0
117 118 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 4 10 7
118 011 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 6 11 9
119 123 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก 0 0 0
120 020 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 0
121 021 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 2 2 2
122 022 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 14 8
123 023 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 0 0
124 104 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 12 38 22
รวม 596 1527 916
2443


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]