หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 48 38 79.17% 5 10.42% 4 8.33% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 27 18 69.23% 5 19.23% 0 0% 3 11.54% 26
3 โรงเรียนอนุบาลตาก 19 17 89.47% 1 5.26% 0 0% 1 5.26% 19
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 19 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านมูเซอ 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
8 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 18 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
9 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 16 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
10 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
14 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
17 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
18 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
19 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 17 6 40% 8 53.33% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 15 6 40% 8 53.33% 0 0% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
22 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
23 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
24 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านดงลาน 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านวังโพ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนประชาพัฒนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
36 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
38 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
40 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
43 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านโสมง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนศรีวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
53 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านประดาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนสว่างวิทยา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านลานสาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนตรีวิทย์ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนตากกวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านสันกลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านสบยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านสามเงา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนเสริมปัญญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านฉลอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]