หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ประถม) อาคาร 3 (อาคาร 4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องมุขด้านเหนือ 4 พ.ย. 2558 9.00-13.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ประถม) อาคาร 3 (อาคาร 4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องมุขด้านเหนือ 4 พ.ย. 2558 9.00-13.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]