สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่ากล้วย 21 5 1 2 27
2 บ้านดงไทยวิทยา 21 2 2 1 25
3 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 13 4 0 0 17
4 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 12 3 0 0 15
5 ไชยะวิทยา 11 8 2 0 21
6 บ้านแม่ท่าแพ 11 4 5 0 20
7 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 11 2 1 0 14
8 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 10 3 1 1 14
9 บ้านกลางดง 9 6 1 0 16
10 บ้านธารชะอม 9 2 0 0 11
11 บ้านหนองรังสิต 8 6 6 1 20
12 บ้านผาเวียง 8 6 2 0 16
13 บ้านห้วยโป้ 8 5 3 0 16
14 บ้านขอนซุง 8 4 5 0 17
15 อนุบาลศรีสำโรง 8 4 1 0 13
16 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 8 2 0 1 10
17 บ้านใหม่โพธิ์งาม 8 0 1 0 9
18 บ้านแก่ง 8 0 1 0 9
19 หาดเสี้ยววิทยา 7 6 2 0 15
20 บ้านซ่าน 7 4 0 0 11
21 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 7 2 1 1 10
22 บ้านวังตามน 7 1 1 1 9
23 บ้านสันหีบ 7 1 0 1 8
24 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 7 0 1 0 8
25 วัดบ้านกรุ 6 2 0 0 8
26 บ้านสันติพิทยาคาร 6 2 0 0 8
27 ป้วยมิ้ง 6 0 0 1 6
28 วัดปากน้ำ 5 6 0 1 11
29 บ้านท่ามักกะสัง 5 3 3 0 11
30 พระหฤทัยสวรรคโลก 5 2 3 1 10
31 วัดโบราณหลวง 5 2 3 1 10
32 บ้านป่ากุมเกาะ 5 2 1 0 8
33 บ้านแม่สาน 5 1 0 0 6
34 บ้านวังพิกุล 5 0 1 0 6
35 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 5 0 1 0 6
36 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 5 0 0 0 5
37 บ้านแม่ทุเลา 5 0 0 0 5
38 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 5 0 0 0 5
39 บ้านโป่งตีนตั่ง 5 0 0 0 5
40 บ้านแม่เทิน 4 4 1 0 9
41 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 4 3 2 0 9
42 บ้านสุเม่น 4 3 1 1 8
43 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 4 1 2 0 7
44 บ้านบึงบอน 4 1 1 1 6
45 บ้านสันติสุข 4 0 2 1 6
46 วัดคลองกระจง 4 0 0 0 4
47 บ้านดงจันทน์ 4 0 0 0 4
48 บ้านห้วยไคร้ 3 4 1 1 8
49 บ้านเขาดินไพรวัน 3 3 0 0 6
50 บ้านปากคะยาง 3 2 1 1 6
51 เทวัญอำนวยวิทย์ 3 2 1 0 6
52 บ้านดอนจันทร์ 3 2 0 0 5
53 บ้านตึก 3 1 1 0 5
54 บ้านเขาทอง 3 1 0 0 4
55 บ้านนาพง 3 0 6 0 9
56 วัดเตว็ดใน 3 0 2 0 5
57 บ้านโซกเปือย 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองกลับ 2 3 1 0 6
59 บ้านพระปรางค์ 2 3 0 0 5
60 บ้านราวต้นจันทน์ 2 2 3 0 7
61 บ้านแม่ราก 2 2 1 0 5
62 บ้านแม่ทุเลาใน 2 2 0 0 4
63 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 2 1 2 2 5
64 บ้านทุ่งพล้อ 2 1 2 1 5
65 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 1 1 0 4
66 บ้านหนองแหน 2 1 0 0 3
67 บ้านแม่บ่อทอง 2 1 0 0 3
68 บ้านห้วยเจริญ 2 1 0 0 3
69 บ้านหนองผักบุ้ง 2 1 0 0 3
70 วัดวังใหญ่ 2 0 0 1 2
71 บ้านวังไฟไหม้ 2 0 0 0 2
72 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
73 บ้านธารน้ำทิพย์ 2 0 0 0 2
74 สามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
75 บ้านสารจิตร 1 5 0 0 6
76 บ้านลานตาเมือง 1 4 0 0 5
77 บ้านปากสาน 1 2 1 0 4
78 บ้านโคกกะทือ 1 2 1 0 4
79 บ้านนาต้นจั่น 1 2 0 0 3
80 บ้านป่าคา 1 2 0 0 3
81 วัดบ้านเหมือง 1 2 0 0 3
82 บ้านวังสมบูรณ์ 1 2 0 0 3
83 บ้านห้วยตม 1 1 1 1 3
84 บ้านทุ่งมหาชัย 1 1 1 0 3
85 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 1 1 0 3
86 เชิงผา 1 1 1 0 3
87 บ้านท่าชัย 1 1 0 1 2
88 บ้านนา 1 1 0 0 2
89 บ้านปากคลองแดน 1 1 0 0 2
90 บ้านลำโชค 1 1 0 0 2
91 วัดคุ้งยาง 1 1 0 0 2
92 บ้านน้ำขุม 1 1 0 0 2
93 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
94 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 3 0 4
95 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
96 บ้านท่าวิเศษ 1 0 1 0 2
97 บ้านทับผึ้ง 1 0 1 0 2
98 บ้านแม่คุ 1 0 1 0 2
99 ประชาอุทิศ 1 0 1 0 2
100 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 0 1
103 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
104 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
105 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1 0 0 0 1
106 วัดภูนก 1 0 0 0 1
107 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
108 วัดไทรย้อย 1 0 0 0 1
109 วัดศรีสังวร 0 3 1 0 4
110 บ้านเตว็ดกลาง 0 3 1 0 4
111 บ้านดงย่าปา 0 2 2 0 4
112 บ้านดอนระเบียง 0 2 2 0 4
113 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 2 0 4
114 บ้านวังธาร 0 2 0 0 2
115 วัดศิริบูรณาราม 0 2 0 0 2
116 วัดเกาะน้อย 0 2 0 0 2
117 บ้านป่าเลา 0 1 3 1 4
118 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 1 1 2 2
119 บ้านวังยายมาก 0 1 1 1 2
120 บ้านโป่งฝาง 0 1 1 0 2
121 วัดตลิ่งชัน 0 1 1 0 2
122 วัดปากคลองช้าง 0 1 1 0 2
123 วัดเกาะ 0 1 1 0 2
124 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 1 0 0 1
125 บ้านร้องตลาด 0 1 0 0 1
126 บ้านวังแร่ 0 1 0 0 1
127 บ้านดงคู่ 0 1 0 0 1
128 บ้านบึงงาม 0 1 0 0 1
129 โรตารี่สวรรคโลก1 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองยาว 0 0 2 0 2
131 บ้านเกาะน้อย 0 0 1 1 1
132 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
133 บ้านคลองแห้ง 0 0 1 0 1
134 บ้านจันทโรภาส 0 0 1 0 1
135 บ้านบุ่งสัก 0 0 1 0 1
136 บ้านไม้งาม 0 0 1 0 1
137 วัดบ้านคลอง 0 0 1 0 1
138 บ้านสะท้อ 0 0 0 2 0
139 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 1 0
140 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0
141 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0 0
142 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0
143 วัดกรงทอง 0 0 0 0 0
รวม 442 209 120 33 771