สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดงไทยวิทยา 9 4 6 19 21 2 2 1 25
2 บ้านป่ากล้วย 8 4 4 16 21 5 1 2 27
3 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 5 5 1 11 12 3 0 0 15
4 อนุบาลศรีสำโรง 5 1 2 8 8 4 1 0 13
5 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
6 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 4 2 3 9 13 4 0 0 17
7 บ้านท่ามักกะสัง 4 2 0 6 5 3 3 0 11
8 บ้านวังตามน 4 1 1 6 7 1 1 1 9
9 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 3 4 2 9 11 2 1 0 14
10 บ้านซ่าน 3 4 0 7 7 4 0 0 11
11 บ้านแม่ท่าแพ 3 3 5 11 11 4 5 0 20
12 ไชยะวิทยา 3 3 4 10 11 8 2 0 21
13 บ้านธารชะอม 3 2 2 7 9 2 0 0 11
14 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 3 2 2 7 8 2 0 1 10
15 หาดเสี้ยววิทยา 3 2 1 6 7 6 2 0 15
16 บ้านขอนซุง 3 1 1 5 8 4 5 0 17
17 บ้านแม่เทิน 3 1 0 4 4 4 1 0 9
18 วัดคลองกระจง 3 1 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านวังพิกุล 3 0 1 4 5 0 1 0 6
20 วัดบ้านกรุ 3 0 0 3 6 2 0 0 8
21 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 2 4 1 7 7 2 1 1 10
22 บ้านหนองรังสิต 2 4 0 6 8 6 6 1 20
23 บ้านกลางดง 2 3 1 6 9 6 1 0 16
24 บ้านสันติสุข 2 2 0 4 4 0 2 1 6
25 บ้านใหม่โพธิ์งาม 2 1 1 4 8 0 1 0 9
26 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 1 1 4 5 2 3 1 10
27 บ้านแม่ทุเลา 2 1 1 4 5 0 0 0 5
28 บ้านสุเม่น 2 1 0 3 4 3 1 1 8
29 เทวัญอำนวยวิทย์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
30 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 2 0 1 3 4 1 2 0 7
31 บ้านพระปรางค์ 2 0 0 2 2 3 0 0 5
32 บ้านราวต้นจันทน์ 2 0 0 2 2 2 3 0 7
33 บ้านหนองแหน 2 0 0 2 2 1 0 0 3
34 บ้านวังไฟไหม้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านผาเวียง 1 4 3 8 8 6 2 0 16
36 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1 4 0 5 5 0 0 0 5
37 บ้านดอนจันทร์ 1 3 1 5 3 2 0 0 5
38 บ้านแก่ง 1 2 1 4 8 0 1 0 9
39 ป้วยมิ้ง 1 2 1 4 6 0 0 1 6
40 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 1 3 5 4 3 2 0 9
41 วัดปากน้ำ 1 1 2 4 5 6 0 1 11
42 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1 1 1 3 7 0 1 0 8
43 บ้านแม่สาน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
44 บ้านบึงบอน 1 1 0 2 4 1 1 1 6
45 บ้านหนองกลับ 1 1 0 2 2 3 1 0 6
46 บ้านแม่ราก 1 1 0 2 2 2 1 0 5
47 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1 0 3 4 10 3 1 1 14
48 บ้านป่ากุมเกาะ 1 0 3 4 5 2 1 0 8
49 บ้านสันติพิทยาคาร 1 0 2 3 6 2 0 0 8
50 บ้านตึก 1 0 2 3 3 1 1 0 5
51 บ้านโซกเปือย 1 0 2 3 3 0 0 0 3
52 วัดโบราณหลวง 1 0 1 2 5 2 3 1 10
53 บ้านนาต้นจั่น 1 0 1 2 1 2 0 0 3
54 วัดวังใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 3 0 4
58 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดศรีสังวร 1 0 0 1 0 3 1 0 4
63 ศึกษาเกษตรศิลป์ 1 0 0 1 0 1 0 0 1
64 บ้านห้วยโป้ 0 5 1 6 8 5 3 0 16
65 บ้านสันหีบ 0 2 1 3 7 1 0 1 8
66 บ้านสารจิตร 0 2 1 3 1 5 0 0 6
67 บ้านห้วยไคร้ 0 1 2 3 3 4 1 1 8
68 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
69 บ้านดงจันทน์ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
70 บ้านนาพง 0 1 1 2 3 0 6 0 9
71 บ้านแม่บ่อทอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
72 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านเขาทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
74 บ้านแม่ทุเลาใน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
75 บ้านห้วยเจริญ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
77 บ้านท่าชัย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
78 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดภูนก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านวังยายมาก 0 1 0 1 0 1 1 1 2
83 บ้านปากสาน 0 0 3 3 1 2 1 0 4
84 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 2 2 5 0 1 0 6
85 บ้านปากคะยาง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
86 ชุมชนบ้านคลองยาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
87 สามัคคีวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 วัดบ้านเหมือง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 บ้านปากคลองแดน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 บ้านลำโชค 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 วัดคุ้งยาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 บ้านท่าวิเศษ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
93 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 0 1 3 1 4
94 บ้านร้องตลาด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
95 บ้านเขาดินไพรวัน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
96 วัดเตว็ดใน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
97 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 0 0 0 0 2 1 2 2 5
98 บ้านทุ่งพล้อ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
99 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านลานตาเมือง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
101 บ้านโคกกะทือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
102 บ้านวังสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 บ้านห้วยตม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
104 บ้านทุ่งมหาชัย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 เชิงผา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
107 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านปางสา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
111 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดไทรย้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
115 บ้านดงย่าปา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
116 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
117 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
118 บ้านวังธาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 วัดศิริบูรณาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
122 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 วัดตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านวังแร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านดงคู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านบึงงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 โรตารี่สวรรคโลก1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
131 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
132 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
133 บ้านคลองแห้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านจันทโรภาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านบุ่งสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านไม้งาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดบ้านคลอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 วัดกรงทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 137 107 93 337 442 209 120 33 771