สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดงไทยวิทยา 9 4 6 19 21 2 2 1 25
2 บ้านป่ากล้วย 7 4 4 15 20 5 1 2 26
3 อนุบาลศรีสำโรง 5 1 1 7 8 3 1 0 12
4 บ้านท่ามักกะสัง 4 2 0 6 5 3 3 0 11
5 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 4 1 3 8 12 4 0 0 16
6 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
7 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 3 3 1 7 10 1 0 0 11
8 บ้านซ่าน 3 3 0 6 6 2 0 0 8
9 บ้านธารชะอม 3 2 2 7 9 2 0 0 11
10 หาดเสี้ยววิทยา 3 2 1 6 7 6 2 0 15
11 บ้านขอนซุง 3 1 1 5 8 4 5 0 17
12 บ้านแม่เทิน 3 1 0 4 4 4 1 0 9
13 วัดคลองกระจง 3 1 0 4 4 0 0 0 4
14 วัดบ้านกรุ 3 0 0 3 6 2 0 0 8
15 บ้านวังตามน 3 0 0 3 5 1 0 1 6
16 บ้านวังพิกุล 3 0 0 3 4 0 1 0 5
17 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 2 4 2 8 10 2 1 0 13
18 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 2 4 1 7 7 2 1 1 10
19 บ้านแม่ท่าแพ 2 2 3 7 8 4 2 0 14
20 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 2 2 2 6 7 2 0 1 9
21 บ้านกลางดง 2 2 0 4 7 4 1 0 12
22 บ้านใหม่โพธิ์งาม 2 1 1 4 8 0 1 0 9
23 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 1 1 4 5 2 3 1 10
24 บ้านสุเม่น 2 1 0 3 4 3 1 1 8
25 เทวัญอำนวยวิทย์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
26 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 2 0 1 3 4 1 2 0 7
27 บ้านราวต้นจันทน์ 2 0 0 2 2 2 3 0 7
28 บ้านหนองรังสิต 1 4 0 5 7 6 6 1 19
29 บ้านแก่ง 1 2 1 4 8 0 1 0 9
30 ป้วยมิ้ง 1 2 1 4 6 0 0 1 6
31 ไชยะวิทยา 1 1 3 5 8 7 1 0 16
32 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 1 3 5 4 3 2 0 9
33 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1 1 1 3 7 0 1 0 8
34 บ้านแม่สาน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
35 บ้านบึงบอน 1 1 0 2 4 1 1 1 6
36 บ้านป่ากุมเกาะ 1 0 3 4 5 2 1 0 8
37 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1 0 2 3 9 3 1 1 13
38 บ้านตึก 1 0 2 3 3 1 1 0 5
39 บ้านโซกเปือย 1 0 2 3 3 0 0 0 3
40 วัดโบราณหลวง 1 0 1 2 5 2 3 1 10
41 บ้านนาต้นจั่น 1 0 1 2 1 2 0 0 3
42 บ้านพระปรางค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
43 วัดวังใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
44 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านหนองกลับ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
46 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 3 0 4
47 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านวังไฟไหม้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดศรีสังวร 1 0 0 1 0 3 1 0 4
53 บ้านห้วยโป้ 0 5 1 6 8 3 3 0 14
54 บ้านผาเวียง 0 4 3 7 7 6 2 0 15
55 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 0 4 0 4 4 0 0 0 4
56 บ้านสันหีบ 0 2 1 3 7 1 0 1 8
57 บ้านสารจิตร 0 2 1 3 1 5 0 0 6
58 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
59 บ้านดงจันทน์ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
60 วัดปากน้ำ 0 1 1 2 3 5 0 1 8
61 บ้านห้วยไคร้ 0 1 1 2 3 3 1 1 7
62 บ้านนาพง 0 1 1 2 3 0 6 0 9
63 บ้านแม่บ่อทอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
64 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านแม่ทุเลา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านดอนจันทร์ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
67 บ้านแม่ทุเลาใน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
68 บ้านห้วยเจริญ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
70 บ้านท่าชัย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
71 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดภูนก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านวังยายมาก 0 1 0 1 0 1 1 1 2
76 บ้านสันติพิทยาคาร 0 0 2 2 5 2 0 0 7
77 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 2 2 5 0 1 0 6
78 บ้านปากคะยาง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
79 ชุมชนบ้านคลองยาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
80 สามัคคีวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
81 บ้านปากคลองแดน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 บ้านลำโชค 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 วัดคุ้งยาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
84 บ้านท่าวิเศษ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
85 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 0 1 3 1 4
86 บ้านร้องตลาด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
87 บ้านเขาดินไพรวัน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
88 วัดเตว็ดใน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
89 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 0 0 0 0 2 1 2 2 5
90 บ้านทุ่งพล้อ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
91 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
93 บ้านลานตาเมือง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
94 บ้านวังสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 บ้านห้วยตม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
96 บ้านทุ่งมหาชัย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
97 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
98 เชิงผา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
99 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านปางสา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดไทรย้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
107 บ้านดงย่าปา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
108 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
109 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
110 บ้านแม่ราก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
111 บ้านวังธาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 บ้านโคกกะทือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 วัดบ้านเหมือง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 วัดศิริบูรณาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
117 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 วัดตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
120 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านวังแร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านดงคู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านบึงงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านปากสาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 โรตารี่สวรรคโลก1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
128 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
130 บ้านคลองแห้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านจันทโรภาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านบุ่งสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านไม้งาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดบ้านคลอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 วัดกรงทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 91 79 280 396 188 111 33 695