สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดงไทยวิทยา 21 2 2 1 25
2 บ้านป่ากล้วย 20 5 1 2 26
3 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 12 4 0 0 16
4 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 10 2 1 0 13
5 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 10 1 0 0 11
6 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 9 3 1 1 13
7 บ้านธารชะอม 9 2 0 0 11
8 ไชยะวิทยา 8 7 1 0 16
9 บ้านขอนซุง 8 4 5 0 17
10 บ้านแม่ท่าแพ 8 4 2 0 14
11 บ้านห้วยโป้ 8 3 3 0 14
12 อนุบาลศรีสำโรง 8 3 1 0 12
13 บ้านใหม่โพธิ์งาม 8 0 1 0 9
14 บ้านแก่ง 8 0 1 0 9
15 บ้านหนองรังสิต 7 6 6 1 19
16 หาดเสี้ยววิทยา 7 6 2 0 15
17 บ้านผาเวียง 7 6 2 0 15
18 บ้านกลางดง 7 4 1 0 12
19 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 7 2 1 1 10
20 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 7 2 0 1 9
21 บ้านสันหีบ 7 1 0 1 8
22 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 7 0 1 0 8
23 บ้านซ่าน 6 2 0 0 8
24 วัดบ้านกรุ 6 2 0 0 8
25 ป้วยมิ้ง 6 0 0 1 6
26 บ้านท่ามักกะสัง 5 3 3 0 11
27 พระหฤทัยสวรรคโลก 5 2 3 1 10
28 วัดโบราณหลวง 5 2 3 1 10
29 บ้านป่ากุมเกาะ 5 2 1 0 8
30 บ้านสันติพิทยาคาร 5 2 0 0 7
31 บ้านวังตามน 5 1 0 1 6
32 บ้านแม่สาน 5 1 0 0 6
33 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 5 0 1 0 6
34 บ้านโป่งตีนตั่ง 5 0 0 0 5
35 บ้านแม่เทิน 4 4 1 0 9
36 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 4 3 2 0 9
37 บ้านสุเม่น 4 3 1 1 8
38 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 4 1 2 0 7
39 บ้านบึงบอน 4 1 1 1 6
40 บ้านวังพิกุล 4 0 1 0 5
41 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 4 0 0 0 4
42 วัดคลองกระจง 4 0 0 0 4
43 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 4 0 0 0 4
44 บ้านดงจันทน์ 4 0 0 0 4
45 วัดปากน้ำ 3 5 0 1 8
46 บ้านห้วยไคร้ 3 3 1 1 7
47 บ้านเขาดินไพรวัน 3 3 0 0 6
48 บ้านปากคะยาง 3 2 1 1 6
49 เทวัญอำนวยวิทย์ 3 2 1 0 6
50 บ้านตึก 3 1 1 0 5
51 บ้านนาพง 3 0 6 0 9
52 วัดเตว็ดใน 3 0 2 0 5
53 บ้านโซกเปือย 3 0 0 0 3
54 บ้านราวต้นจันทน์ 2 2 3 0 7
55 บ้านแม่ทุเลาใน 2 2 0 0 4
56 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 2 1 2 2 5
57 บ้านทุ่งพล้อ 2 1 2 1 5
58 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 1 1 0 4
59 บ้านพระปรางค์ 2 1 0 0 3
60 บ้านแม่บ่อทอง 2 1 0 0 3
61 บ้านห้วยเจริญ 2 1 0 0 3
62 บ้านหนองผักบุ้ง 2 1 0 0 3
63 บ้านเขาทอง 2 1 0 0 3
64 วัดวังใหญ่ 2 0 0 1 2
65 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
66 บ้านธารน้ำทิพย์ 2 0 0 0 2
67 บ้านแม่ทุเลา 2 0 0 0 2
68 สามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
69 บ้านสารจิตร 1 5 0 0 6
70 บ้านลานตาเมือง 1 3 0 0 4
71 บ้านนาต้นจั่น 1 2 0 0 3
72 บ้านป่าคา 1 2 0 0 3
73 บ้านวังสมบูรณ์ 1 2 0 0 3
74 บ้านห้วยตม 1 1 1 1 3
75 บ้านหนองกลับ 1 1 1 0 3
76 บ้านทุ่งมหาชัย 1 1 1 0 3
77 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 1 1 0 3
78 เชิงผา 1 1 1 0 3
79 บ้านท่าชัย 1 1 0 1 2
80 บ้านดอนจันทร์ 1 1 0 0 2
81 บ้านปากคลองแดน 1 1 0 0 2
82 บ้านลำโชค 1 1 0 0 2
83 วัดคุ้งยาง 1 1 0 0 2
84 บ้านน้ำขุม 1 1 0 0 2
85 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
86 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 3 0 4
87 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
88 บ้านท่าวิเศษ 1 0 1 0 2
89 บ้านทับผึ้ง 1 0 1 0 2
90 บ้านแม่คุ 1 0 1 0 2
91 ประชาอุทิศ 1 0 1 0 2
92 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
93 บ้านวังไฟไหม้ 1 0 0 0 1
94 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 0 1
95 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 0 1
96 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
97 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
98 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1 0 0 0 1
99 วัดภูนก 1 0 0 0 1
100 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
101 วัดไทรย้อย 1 0 0 0 1
102 วัดศรีสังวร 0 3 1 0 4
103 บ้านเตว็ดกลาง 0 3 1 0 4
104 บ้านดงย่าปา 0 2 2 0 4
105 บ้านดอนระเบียง 0 2 2 0 4
106 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 2 0 4
107 บ้านแม่ราก 0 2 1 0 3
108 บ้านวังธาร 0 2 0 0 2
109 บ้านโคกกะทือ 0 2 0 0 2
110 วัดบ้านเหมือง 0 2 0 0 2
111 วัดศิริบูรณาราม 0 2 0 0 2
112 วัดเกาะน้อย 0 2 0 0 2
113 บ้านป่าเลา 0 1 3 1 4
114 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 1 1 2 2
115 บ้านวังยายมาก 0 1 1 1 2
116 บ้านโป่งฝาง 0 1 1 0 2
117 วัดตลิ่งชัน 0 1 1 0 2
118 วัดปากคลองช้าง 0 1 1 0 2
119 วัดเกาะ 0 1 1 0 2
120 บ้านร้องตลาด 0 1 0 0 1
121 บ้านนา 0 1 0 0 1
122 บ้านวังแร่ 0 1 0 0 1
123 บ้านดงคู่ 0 1 0 0 1
124 บ้านบึงงาม 0 1 0 0 1
125 บ้านปากสาน 0 1 0 0 1
126 โรตารี่สวรรคโลก1 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองยาว 0 0 2 0 2
128 บ้านเกาะน้อย 0 0 1 1 1
129 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
130 บ้านคลองแห้ง 0 0 1 0 1
131 บ้านจันทโรภาส 0 0 1 0 1
132 บ้านบุ่งสัก 0 0 1 0 1
133 บ้านไม้งาม 0 0 1 0 1
134 วัดบ้านคลอง 0 0 1 0 1
135 บ้านสะท้อ 0 0 0 2 0
136 บ้านสันติสุข 0 0 0 1 0
137 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 1 0
138 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0
139 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0 0
140 วัดกรงทอง 0 0 0 0 0
รวม 396 188 111 33 728