สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 8 6 1 15 16 2 2 0 20
2 บ้านวังน้ำขาว 7 4 4 15 15 1 0 0 16
3 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 7 2 1 10 9 0 1 0 10
4 บ้านห้วยไคร้ 6 4 0 10 11 0 0 0 11
5 บ้านลานกระบือ 6 3 1 10 8 2 0 1 10
6 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 6 0 1 7 7 3 0 0 10
7 วัดหางตลาด 5 4 0 9 8 4 0 0 12
8 บ้านน้ำเรื่อง 5 3 2 10 10 2 0 0 12
9 บ้านตลิ่งชัน 5 2 1 8 8 2 1 0 11
10 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 4 1 4 9 8 4 0 1 12
11 กวางตง 4 1 3 8 14 7 2 1 23
12 บ้านวังโคนเปือย 4 1 1 6 6 3 0 0 9
13 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 3 3 8 14 13 5 5 4 23
14 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 3 2 4 9 7 2 4 2 13
15 บึงหญ้า 3 2 3 8 8 3 4 0 15
16 วัดมุจลินทาราม 3 1 1 5 7 0 1 2 8
17 บ้านขุนนาวัง 2 4 1 7 9 2 3 1 14
18 บ้านเนินประดู่ 2 2 1 5 5 0 0 0 5
19 บ้านหนองบัว 2 2 0 4 5 3 1 1 9
20 บ้านหนองมะเกลือ 2 1 0 3 4 4 0 0 8
21 บ้านคลองตะเข้ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
22 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 2 1 0 3 3 1 0 0 4
23 วัดกกแรต 2 0 1 3 2 2 1 0 5
24 บ้านหนองตลับ 2 0 1 3 2 1 0 0 3
25 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 2 0 0 2 3 1 2 1 6
26 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านดงเดือย 1 4 1 6 5 3 1 0 9
28 บ้านหนองกระดิ่ง 1 3 4 8 6 3 1 0 10
29 บ้านปากคลองร่วม 1 3 1 5 4 1 0 0 5
30 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1 3 1 5 1 4 1 0 6
31 บ้านวังหิน 1 3 0 4 7 1 0 0 8
32 วัดปากพระ 1 3 0 4 6 3 0 1 9
33 บ้านหนองไม้กอง 1 2 2 5 3 3 1 0 7
34 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1 1 1 3 4 0 1 0 5
35 บ้านวังไทร 1 1 1 3 3 0 0 0 3
36 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1 3 2 1 1 0 4
37 บ้านคลองปลายนา 1 1 0 2 6 0 0 0 6
38 บ้านวังหาด 1 1 0 2 2 2 0 0 4
39 บ้านหนองเฒ่า 1 1 0 2 1 1 0 1 2
40 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
41 บ้านเนินพยอม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
42 วัดโบสถ์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
43 วัดท่าฉนวน 1 0 0 1 4 2 1 0 7
44 บ้านลำคลองยาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
45 บ้านลานเอื้อง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
46 วัดหนองตาโชติ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
47 บ้านวังขวัญ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
48 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 วังกร่าง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
50 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านโพธิ์หอม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดดงยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดคุ้งยาง 0 3 1 4 6 1 1 1 8
54 บ้านนากาหลง 0 1 4 5 4 0 2 0 6
55 บ้านน้ำพุ 0 1 3 4 3 3 1 1 7
56 บ้านประดู่เฒ่า 0 1 2 3 1 2 0 0 3
57 บ้านลานทอง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
58 บ้านปากแคว 0 1 1 2 2 1 0 0 3
59 บ้านหนองสามพญา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
60 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 3 0 0 4
61 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านใหม่เจริญผล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านหนองตูม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านคลองไผ่งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านด่าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 1 0 1 0 3 0 0 3
68 บ้านเขาทองผางับ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
69 วัดปรักรัก 0 0 2 2 2 2 0 0 4
70 บ้านโป่งแค 0 0 2 2 1 2 0 0 3
71 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
72 บ้านยางเมือง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
73 บ้านโว้งบ่อ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
74 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
75 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 1 0 3 1 4
76 วัดหนองกก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
77 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 บ้านนาสระลอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านวังแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองจัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
88 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านนาเชิงคีรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านวังขวาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 บ้านเนินยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 วัดทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
96 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 125 95 76 296 320 132 46 23 498