สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 8 6 1 15 16 2 2 0 20
2 บ้านลานกระบือ 6 2 1 9 8 1 0 1 9
3 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 6 0 1 7 7 3 0 0 10
4 บ้านน้ำเรื่อง 5 3 2 10 10 2 0 0 12
5 บ้านตลิ่งชัน 5 2 1 8 8 2 1 0 11
6 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 5 1 1 7 6 0 1 0 7
7 บ้านห้วยไคร้ 4 4 0 8 9 0 0 0 9
8 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 4 1 4 9 8 4 0 1 12
9 กวางตง 4 1 3 8 14 7 2 1 23
10 บ้านวังน้ำขาว 3 3 3 9 9 1 0 0 10
11 บึงหญ้า 3 1 3 7 7 3 4 0 14
12 วัดมุจลินทาราม 3 1 1 5 7 0 1 2 8
13 บ้านวังโคนเปือย 3 0 0 3 5 1 0 0 6
14 บ้านขุนนาวัง 2 4 1 7 9 2 3 1 14
15 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 2 2 8 12 11 5 4 4 20
16 บ้านเนินประดู่ 2 2 1 5 5 0 0 0 5
17 วัดหางตลาด 2 2 0 4 4 3 0 0 7
18 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 2 1 3 6 6 1 3 1 10
19 บ้านคลองตะเข้ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
20 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 2 0 0 2 3 1 2 1 6
21 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านหนองตลับ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านดงเดือย 1 4 1 6 5 3 0 0 8
24 บ้านหนองกระดิ่ง 1 3 4 8 6 3 1 0 10
25 บ้านปากคลองร่วม 1 3 1 5 4 1 0 0 5
26 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1 3 1 5 1 4 1 0 6
27 วัดปากพระ 1 2 0 3 5 2 0 1 7
28 บ้านวังไทร 1 1 1 3 3 0 0 0 3
29 บ้านคลองปลายนา 1 1 0 2 6 0 0 0 6
30 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
31 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
32 บ้านเนินพยอม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
33 วัดกกแรต 1 0 1 2 2 2 0 0 4
34 วัดท่าฉนวน 1 0 0 1 4 2 0 0 6
35 บ้านลำคลองยาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
36 บ้านหนองมะเกลือ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
37 วัดหนองตาโชติ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
38 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
39 วังกร่าง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
40 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 บ้านหนองเฒ่า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
42 บ้านโพธิ์หอม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดดงยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดคุ้งยาง 0 3 1 4 6 1 1 1 8
45 บ้านหนองไม้กอง 0 2 2 4 3 2 1 0 6
46 บ้านวังหิน 0 2 0 2 5 1 0 0 6
47 บ้านนากาหลง 0 1 4 5 4 0 2 0 6
48 บ้านน้ำพุ 0 1 3 4 3 3 1 1 7
49 บ้านลานทอง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
50 บ้านปากแคว 0 1 1 2 2 1 0 0 3
51 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 3 1 0 6
52 บ้านหนองสามพญา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
53 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 3 0 0 4
54 บ้านวังหาด 0 1 0 1 1 2 0 0 3
55 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านใหม่เจริญผล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านหนองตูม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านคลองไผ่งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
61 บ้านเขาทองผางับ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
62 บ้านโป่งแค 0 0 2 2 1 2 0 0 3
63 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
64 บ้านยางเมือง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
65 วัดปรักรัก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
66 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
67 บ้านโว้งบ่อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
68 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 1 0 3 1 4
69 วัดหนองกก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
70 บ้านวังขวัญ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
71 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
72 บ้านนาสระลอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านลานเอื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 บ้านวังแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองจัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
83 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
84 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
85 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านนาเชิงคีรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านวังขวาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 วัดทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 98 76 67 241 279 118 38 21 435