สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 16 2 2 0 20
2 กวางตง 14 7 2 1 23
3 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 11 5 4 4 20
4 บ้านน้ำเรื่อง 10 2 0 0 12
5 บ้านขุนนาวัง 9 2 3 1 14
6 บ้านวังน้ำขาว 9 1 0 0 10
7 บ้านห้วยไคร้ 9 0 0 0 9
8 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 8 4 0 1 12
9 บ้านตลิ่งชัน 8 2 1 0 11
10 บ้านลานกระบือ 8 1 0 1 9
11 บึงหญ้า 7 3 4 0 14
12 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 7 3 0 0 10
13 วัดมุจลินทาราม 7 0 1 2 8
14 บ้านหนองกระดิ่ง 6 3 1 0 10
15 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 6 1 3 1 10
16 วัดคุ้งยาง 6 1 1 1 8
17 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 6 0 1 0 7
18 บ้านคลองปลายนา 6 0 0 0 6
19 บ้านดงเดือย 5 3 0 0 8
20 วัดปากพระ 5 2 0 1 7
21 บ้านวังโคนเปือย 5 1 0 0 6
22 บ้านวังหิน 5 1 0 0 6
23 บ้านเนินประดู่ 5 0 0 0 5
24 วัดหางตลาด 4 3 0 0 7
25 วัดท่าฉนวน 4 2 0 0 6
26 บ้านปากคลองร่วม 4 1 0 0 5
27 บ้านนากาหลง 4 0 2 0 6
28 บ้านลำคลองยาง 4 0 0 0 4
29 บ้านน้ำพุ 3 3 1 1 7
30 บ้านหนองไม้กอง 3 2 1 0 6
31 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 3 1 2 1 6
32 บ้านเขาทองผางับ 3 1 0 1 4
33 บ้านคลองตะเข้ 3 1 0 0 4
34 บ้านลานทอง 3 1 0 0 4
35 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 0 1 0 4
36 บ้านวังไทร 3 0 0 0 3
37 บ้านเนินพยอม 3 0 0 0 3
38 บ้านหนองมะเกลือ 2 4 0 0 6
39 บ้านหนองบัว 2 3 1 0 6
40 วัดกกแรต 2 2 0 0 4
41 วัดหนองตาโชติ 2 2 0 0 4
42 บ้านหนองสามพญา 2 2 0 0 4
43 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 2 0 0 4
44 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 2 1 0 0 3
45 บ้านปากแคว 2 1 0 0 3
46 บ้านยางเมือง 2 1 0 0 3
47 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
48 บ้านหนองตลับ 2 0 0 0 2
49 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1 4 1 0 6
50 บ้านกล้วย 1 3 0 0 4
51 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 2 0 0 3
52 วังกร่าง 1 2 0 0 3
53 บ้านวังหาด 1 2 0 0 3
54 บ้านโป่งแค 1 2 0 0 3
55 วัดปรักรัก 1 2 0 0 3
56 วัดหนองกก 1 2 0 0 3
57 บ้านวังขวัญ 1 1 0 1 2
58 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 1 0 0 2
59 อนุบาลเมืองสุโขทัย 1 1 0 0 2
60 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1 1 0 0 2
61 บ้านใหม่เจริญผล 1 1 0 0 2
62 บ้านป้อมประชานุกูล 1 1 0 0 2
63 บ้านโว้งบ่อ 1 1 0 0 2
64 วัดศรีเมือง 1 1 0 0 2
65 บ้านนาสระลอย 1 1 0 0 2
66 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1 1 0 0 2
67 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1 1 0 0 2
68 บ้านป่าสัก 1 0 3 1 4
69 บ้านหนองเฒ่า 1 0 0 1 1
70 บ้านโพธิ์หอม 1 0 0 0 1
71 วัดดงยาง 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองตูม 1 0 0 0 1
73 บ้านคลองไผ่งาม 1 0 0 0 1
74 วัดใหม่ไทยบำรุง 1 0 0 0 1
75 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
76 บ้านลานเอื้อง 1 0 0 0 1
77 บ้านวังแดด 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองจัง 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองจิกตีนเนิน 1 0 0 0 1
80 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
81 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 2 0 0 2
82 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 2 0 0 2
83 บ้านน้ำลาด 0 1 1 1 2
84 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 0 1 0 0 1
85 บ้านดอนสำโรง 0 1 0 0 1
86 บ้านนาเชิงคีรี 0 1 0 0 1
87 บ้านนาไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
88 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
90 บ้านวังขวาก 0 0 1 0 1
91 วัดทุ่ง 0 0 1 0 1
92 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 1 0
93 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0
รวม 279 118 38 21 456