สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 16 2 2 0 20
2 บ้านวังน้ำขาว 15 1 0 0 16
3 กวางตง 14 7 2 1 23
4 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 13 5 5 4 23
5 บ้านห้วยไคร้ 11 0 0 0 11
6 บ้านน้ำเรื่อง 10 2 0 0 12
7 บ้านขุนนาวัง 9 2 3 1 14
8 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 9 0 1 0 10
9 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 8 4 0 1 12
10 วัดหางตลาด 8 4 0 0 12
11 บึงหญ้า 8 3 4 0 15
12 บ้านตลิ่งชัน 8 2 1 0 11
13 บ้านลานกระบือ 8 2 0 1 10
14 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 7 3 0 0 10
15 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 7 2 4 2 13
16 บ้านวังหิน 7 1 0 0 8
17 วัดมุจลินทาราม 7 0 1 2 8
18 บ้านหนองกระดิ่ง 6 3 1 0 10
19 วัดปากพระ 6 3 0 1 9
20 บ้านวังโคนเปือย 6 3 0 0 9
21 วัดคุ้งยาง 6 1 1 1 8
22 บ้านคลองปลายนา 6 0 0 0 6
23 บ้านหนองบัว 5 3 1 1 9
24 บ้านดงเดือย 5 3 1 0 9
25 บ้านเนินประดู่ 5 0 0 0 5
26 บ้านหนองมะเกลือ 4 4 0 0 8
27 วัดท่าฉนวน 4 2 1 0 7
28 บ้านปากคลองร่วม 4 1 0 0 5
29 บ้านนากาหลง 4 0 2 0 6
30 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 4 0 1 0 5
31 บ้านลำคลองยาง 4 0 0 0 4
32 บ้านน้ำพุ 3 3 1 1 7
33 บ้านหนองไม้กอง 3 3 1 0 7
34 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 3 1 2 1 6
35 บ้านเขาทองผางับ 3 1 0 1 4
36 บ้านคลองตะเข้ 3 1 0 0 4
37 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 3 1 0 0 4
38 บ้านลานทอง 3 1 0 0 4
39 บ้านวังไทร 3 0 0 0 3
40 บ้านเนินพยอม 3 0 0 0 3
41 บ้านลานเอื้อง 3 0 0 0 3
42 วัดกกแรต 2 2 1 0 5
43 บ้านวังหาด 2 2 0 0 4
44 วัดหนองตาโชติ 2 2 0 0 4
45 บ้านหนองสามพญา 2 2 0 0 4
46 วัดปรักรัก 2 2 0 0 4
47 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 2 0 0 4
48 บ้านหนองกระทุ่ม 2 1 1 0 4
49 บ้านวังขวัญ 2 1 0 1 3
50 บ้านหนองตลับ 2 1 0 0 3
51 วัดโบสถ์ 2 1 0 0 3
52 บ้านปากแคว 2 1 0 0 3
53 บ้านยางเมือง 2 1 0 0 3
54 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
55 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1 4 1 0 6
56 บ้านกล้วย 1 3 0 0 4
57 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 2 0 0 3
58 วังกร่าง 1 2 0 0 3
59 บ้านประดู่เฒ่า 1 2 0 0 3
60 บ้านโป่งแค 1 2 0 0 3
61 บ้านโว้งบ่อ 1 2 0 0 3
62 วัดหนองกก 1 2 0 0 3
63 บ้านหนองเฒ่า 1 1 0 1 2
64 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1 1 0 0 2
65 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 1 0 0 2
66 อนุบาลเมืองสุโขทัย 1 1 0 0 2
67 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1 1 0 0 2
68 บ้านใหม่เจริญผล 1 1 0 0 2
69 บ้านป้อมประชานุกูล 1 1 0 0 2
70 วัดศรีเมือง 1 1 0 0 2
71 บ้านนาสระลอย 1 1 0 0 2
72 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1 1 0 0 2
73 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1 1 0 0 2
74 บ้านป่าสัก 1 0 3 1 4
75 วัดใหม่ไทยบำรุง 1 0 1 0 2
76 บ้านโพธิ์หอม 1 0 0 0 1
77 วัดดงยาง 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองตูม 1 0 0 0 1
79 บ้านคลองไผ่งาม 1 0 0 0 1
80 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
81 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
82 บ้านวังแดด 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองจัง 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองจิกตีนเนิน 1 0 0 0 1
85 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 3 0 0 3
86 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 2 0 0 2
87 บ้านน้ำลาด 0 1 1 1 2
88 บ้านดอนสำโรง 0 1 0 0 1
89 บ้านนาเชิงคีรี 0 1 0 0 1
90 บ้านนาไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
92 บ้านวังขวาก 0 0 1 0 1
93 บ้านเนินยาง 0 0 1 0 1
94 วัดทุ่ง 0 0 1 0 1
95 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 1 0
96 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0
รวม 320 132 46 23 521