หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 23 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
3 โรงเรียนกวางตง 24 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 30 13 48.15% 5 18.52% 5 18.52% 4 14.81% 27
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 14 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
7 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
8 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 13 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
9 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 15 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
10 โรงเรียนวัดหางตลาด 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนบึงหญ้า 16 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 15 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนบ้านวังหิน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
17 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 12 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
18 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
19 โรงเรียนวัดปากพระ 13 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 12 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
22 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
24 โรงเรียนบ้านดงเดือย 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
29 โรงเรียนบ้านนากาหลง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
30 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
36 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านลานทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านวังไทร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนวัดกกแรต 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านวังหาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนวัดปรักรัก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
50 โรงเรียนบ้านปากแคว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านยางเมือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านกล้วย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านโป่งแค 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวังกร่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนวัดหนองกก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดศรีเมือง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
75 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองตูม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านวังแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านหนองจัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านวังขวาก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านเนินยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดทุ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
96 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]