สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 9 3 3 15 19 6 4 0 29
2 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 6 2 1 9 12 3 0 0 15
3 บ้านร่องส้าน 6 1 2 9 13 3 0 0 16
4 ชุมชนบ้านหลวง 5 3 1 9 11 5 0 0 16
5 บ้านสระ 4 5 1 10 12 7 1 0 20
6 ชุมชนบ้านบอน 3 4 1 8 11 2 0 0 13
7 บ้านดู่ 3 1 0 4 5 2 0 0 7
8 ชุมชนบ้านหนองเลา 3 0 2 5 8 2 2 2 12
9 บ้านดอนไชยป่าแขม 3 0 2 5 7 4 0 2 11
10 บ้านร่องย้าง 3 0 1 4 5 1 2 0 8
11 บ้านดอนมูล 2 4 3 9 10 5 0 2 15
12 บ้านแวนโค้ง 2 2 4 8 11 4 0 0 15
13 ชุมชนบ้านดอนไชย 2 2 0 4 7 1 1 0 9
14 บ้านวังเค็มใหม่ 2 2 0 4 4 0 0 0 4
15 บ้านปงใหม่ 2 1 1 4 9 6 0 0 15
16 บ้านยางขาม 2 1 1 4 8 4 1 0 13
17 ราชประชานุเคราะห์ 24 2 0 2 4 6 4 1 0 11
18 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 2 0 1 3 7 0 1 0 8
19 บ้านปง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
20 บ้านบุญยืน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1 6 6 13 17 8 2 0 27
22 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1 6 4 11 20 2 0 0 22
23 บ้านขุนกำลัง 1 3 1 5 7 3 2 0 12
24 บ้านใหม่น้ำเงิน 1 2 0 3 3 1 0 0 4
25 บ้านสันติสุข 1 1 4 6 9 3 1 0 13
26 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1 1 2 4 4 4 0 0 8
27 บ้านหัวทุ่ง 1 1 2 4 4 2 0 1 6
28 บ้านจำบอน 1 1 2 4 4 1 0 1 5
29 ปิยมิตรวิทยา 1 1 1 3 6 5 1 0 12
30 อนุบาลปง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
31 ราชานุเคราะห์ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
32 บ้านทุ่งหล่ม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
33 บ้านน้ำจุน 1 1 0 2 2 2 2 0 6
34 ปัวพิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
35 บ้านท่าฟ้าใต้ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านธาตุขิงแกง 1 0 3 4 9 0 1 0 10
37 บ้านจุน 1 0 3 4 6 1 0 0 7
38 บ้านพระนั่งดิน 1 0 1 2 4 3 0 0 7
39 บ้านสา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
40 บ้านท่าม่าน 1 0 0 1 4 3 1 0 8
41 บ้านแก 1 0 0 1 3 3 0 0 6
42 บ้านดอนแก้ว 1 0 0 1 3 2 0 0 5
43 บ้านน้ำปุก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
44 บ้านผาลาด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
45 บ้านสะแล่ง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
46 บ้านฮวก 1 0 0 1 1 1 3 0 5
47 บ้านทุ่งเย็น 1 0 0 1 1 1 2 1 4
48 บ้านผาตั้ง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
49 บ้านห้วยแม่แดง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
50 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านปางถ้ำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านแม่ต๋ำ 0 3 2 5 8 2 0 0 10
54 บ้านสักลอ 0 2 1 3 3 2 0 1 5
55 บ้านแม่ทาย 0 2 0 2 2 1 1 0 4
56 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 0 1 2 3 4 1 0 0 5
57 บ้านน้ำมิน 0 1 1 2 5 4 0 1 9
58 บ้านสถาน 0 1 1 2 4 2 1 1 7
59 บ้านสบขาม 0 1 1 2 3 3 0 0 6
60 บ้านปี้ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
61 บ้านหล่ายฝายแก้ว 0 1 1 2 2 3 2 0 7
62 บ้านเวียงลอ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
63 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 0 1 0 1 7 5 3 0 15
64 บ้านไชยสถาน 0 1 0 1 3 2 0 1 5
65 บ้านทุ่งแต 0 1 0 1 3 2 0 0 5
66 บ้านนาอ้อม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
67 บ้านศรีเมืองชุม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
68 บ้านทุ่งติ้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านสันหลวง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
70 บ้านนาบัว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 ชุมชนบ้านเชียงบาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านน้ำเปื๋อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 หฤทัยวิทยา 0 0 1 1 3 4 0 0 7
74 ชัยชุมภู 0 0 1 1 3 1 1 0 5
75 บ้านสันปูเลย 0 0 1 1 3 0 4 0 7
76 บ้านเลี้ยว 0 0 1 1 2 2 1 0 5
77 บ้านควรดง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
78 บ้านแม่ทะลาย 0 0 1 1 1 1 2 1 4
79 บ้านควร 0 0 0 0 5 2 0 0 7
80 ปาณัทคุณา 0 0 0 0 4 3 1 0 8
81 บ้านม่วง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
82 บ้านหย่วน 0 0 0 0 3 4 0 0 7
83 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
84 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
85 บ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
86 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมป์) 0 0 0 0 2 6 3 0 11
87 บ้านแฮะ (ปง) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
88 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
89 บ้านแวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 บ้านวังบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านหมุ้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 บ้านห้วยกั้ง 0 0 0 0 1 6 0 0 7
94 บ้านผาฮาว 0 0 0 0 1 2 2 0 5
95 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
96 บ้านฝายกวาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
97 บ้านถ้ำผาลาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
98 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
99 อนุบาลเชียงม่วน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
100 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านทุ่งกล้วย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านปางมดแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านสบบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านทุ่งมอก 0 0 0 0 1 0 3 0 4
105 บ้านสักทุ่ง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
106 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านปงสนุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านโจ้โก้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านพวงพยอม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
112 บ้านร่องแมด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
113 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 0 2 1 2 3
114 บ้านดอนลาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 บ้านแกใหม่นิคม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 บ้านก๊อหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านร่องค้อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 97 83 74 254 435 221 78 18 734