หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 23 21 91.3% 2 8.7% 0 0% 0 0% 23
2 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 29 19 65.52% 6 20.69% 4 13.79% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 27 17 62.96% 8 29.63% 2 7.41% 0 0% 27
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 19 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 19 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 21 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านสระ 24 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 19 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านดอนมูล 20 11 57.89% 6 31.58% 0 0% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 18 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 18 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านสถาน 18 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 18 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
15 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 18 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านสันติสุข 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านดู่ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 12 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านยางขาม 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 15 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
23 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 12 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
24 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
26 โรงเรียนบ้านจุน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
28 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านควร 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านหย่วน 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนปาณัทคุณา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านสักลอ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านจำบอน 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
44 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนอนุบาลปง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 9 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านสบขาม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านแก 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนชัยชุมภู 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านปี้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านผาลาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านปง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมป์) 11 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านแวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนปัวพิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านบุญยืน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านวังบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านสา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านหมุ้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านแฮะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 8 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านควรดง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านผาฮาว 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านฮวก 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านดอนไชย 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านสบบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านร่องแมด 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
116 โรงเรียนบ้านดอนลาว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านปัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 Tel.0882605939 p_chaonan@esdc.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]