หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามที่ว่าการอำเภอจุน 11 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามหมวดการทางจุน 12 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 ให้คณะกรรมการตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้องประชุมบัวขาว 11 พ.ย. 2558 09.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขันให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้องประชุมบัวขาว 12 พ.ย. 2558 09.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขันให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง


ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 Tel.0882605939 p_chaonan@esdc.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]