หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามที่ว่าการอำเภอจุน นายปิยนาถ ชาวน่าน   088-2605939
2 สนามหมวดการทางจุน นางปิ่นนรา บัวอิ่น   081-7245045
3 สพป.พะเยา เขต 2 นายธนนท์ มณีชัย   089-5541318
4 หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน นายปิยนาถ ชาวน่าน   088-2605939
5 หอประชุมอำเภอจุน(หลังเก่า) นายปิยนาถ ชาวน่าน   088-2605939
6 ห้องประชุม กศน.อ.จุน นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา   081-3862999
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) นางช่อเพชร วงศ์ชัย   085-7198712
8 โรงเรียนบ้านยางขาม นางสุทธิรดา เจริญพิทยา   081-7464687
9 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ   086-1952789

ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 Tel.0882605939 p_chaonan@esdc.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]