ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 80.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 79.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 79.75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน