ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนเจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน