ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน