ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 73.61 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 65.34 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 64.26 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปาง สพป. พะเยา เขต 1 60.43 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
13 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน