สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไร่อ้อย 24 5 2 0 31
2 บ้านภูเงิน 22 2 3 1 27
3 อนุบาลพะเยา 19 1 0 1 20
4 ชุมชนบ้านแม่ใส 18 0 0 0 18
5 บ้านดง 17 6 1 0 24
6 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 17 1 0 0 18
7 บ้านปางงุ้น 14 3 3 0 20
8 บ้านดงอินตา 14 1 1 0 16
9 บ้านต๋อม 12 5 5 1 22
10 บ้านปิน 11 3 4 1 18
11 บ้านร่องจว้า 11 1 3 1 15
12 บ้านร่องห้า 10 7 1 0 18
13 บ้านจำไก่ 9 6 6 1 21
14 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 9 6 4 0 19
15 บ้านห้วยแก้ว 8 1 2 2 11
16 ชุมชนบ้านแม่สุก 8 0 0 1 8
17 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 8 0 0 1 8
18 เจริญใจ 7 3 2 0 12
19 บ้านดงบุญนาค 7 2 0 0 9
20 บ้านอิงโค้ง 7 1 0 0 8
21 บ้านแม่จว้า 7 0 0 0 7
22 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 6 4 1 0 11
23 บ้านค่า 6 3 4 0 13
24 บ้านแม่กา 5 9 1 0 15
25 บ้านห้วยบง 5 1 0 0 6
26 บ้านต๊ำพระแล 5 1 0 0 6
27 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 4 1 2 0 7
28 บ้านปาง 4 1 1 0 6
29 บ้านค่าบน 4 1 0 1 5
30 บ้านสาง 4 1 0 0 5
31 บ้านป่าตึง 4 0 0 0 4
32 บ้านถ้ำประชาบำรุง 4 0 0 0 4
33 ชุมชนบ้านห้วยลาน 3 2 0 0 5
34 ตำบลสันป่าม่วง 3 1 1 0 5
35 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 3 1 0 0 4
36 บ้านจำป่าหวาย 3 1 0 0 4
37 บ้านสันเวียงใหม่ 3 0 0 0 3
38 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 3 0 0 0 3
39 บ้านป่าแฝกใต้ 3 0 0 0 3
40 บ้านต๋อมดง 3 0 0 0 3
41 บ้านเหล่า 2 2 2 0 6
42 บ้านร่องคำ 2 2 0 0 4
43 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 1 0 0 3
44 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
45 บ้านโป่ง 2 0 2 0 4
46 บ้านแม่อิง 2 0 0 0 2
47 บ้านร่องปอ 2 0 0 0 2
48 บ้านสันต้นผึ้ง 2 0 0 0 2
49 บ้านหนองหล่ม 1 12 2 1 15
50 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
51 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1 1 1 0 3
52 บ้านแม่นาเรือใต้ 1 1 0 0 2
53 บ้านม่วงคำ 1 1 0 0 2
54 อนุบาลภูกามยาว 1 1 0 0 2
55 บ้านดอกคำใต้ 1 0 0 0 1
56 บ้านต๊ำดอนมูล 1 0 0 0 1
57 บ้านห้วยเคียน 1 0 0 0 1
58 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 0 0 0 1
59 บ้านป่าคา 1 0 0 0 1
60 บ้านวังขอนแดง 1 0 0 0 1
61 บ้านสันจกปก 1 0 0 0 1
62 บ้านทุ่งต้นศรี 0 2 0 0 2
63 บ้านกาดถี 0 1 1 0 2
64 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
65 บ้านต๊ำเหล่า 0 1 0 0 1
66 บ้านทุ่งหลวง 0 1 0 0 1
67 บ้านหนองสระ 0 1 0 0 1
68 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 1 0 0 1
69 บ้านแม่พริก 0 1 0 0 1
70 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 1 0
71 บ้านใหม่ 0 0 0 1 0
72 ชุมชนบ้านแม่ใส(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0
73 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0
รวม 363 114 55 14 532