สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 12 1 5 18 19 1 0 1 20
2 บ้านภูเงิน 11 4 3 18 22 2 3 1 27
3 บ้านไร่อ้อย 10 11 3 24 24 5 2 0 31
4 ชุมชนบ้านแม่ใส 9 1 3 13 18 0 0 0 18
5 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 7 5 2 14 17 1 0 0 18
6 บ้านดงอินตา 7 3 2 12 14 1 1 0 16
7 บ้านดง 6 8 2 16 17 6 1 0 24
8 บ้านปิน 5 2 3 10 11 3 4 1 18
9 บ้านต๋อม 5 2 1 8 12 5 5 1 22
10 ชุมชนบ้านแม่สุก 5 2 0 7 8 0 0 1 8
11 บ้านดงบุญนาค 5 2 0 7 7 2 0 0 9
12 บ้านร่องจว้า 4 5 2 11 11 1 3 1 15
13 บ้านค่าบน 4 0 0 4 4 1 0 1 5
14 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 3 4 1 8 8 0 0 1 8
15 บ้านปางงุ้น 3 2 3 8 14 3 3 0 20
16 บ้านร่องห้า 2 4 3 9 10 7 1 0 18
17 บ้านแม่จว้า 2 4 0 6 7 0 0 0 7
18 บ้านจำไก่ 2 3 5 10 9 6 6 1 21
19 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2 3 4 9 9 6 4 0 19
20 บ้านอิงโค้ง 2 2 2 6 7 1 0 0 8
21 บ้านป่าตึง 2 2 0 4 4 0 0 0 4
22 บ้านค่า 2 1 2 5 6 3 4 0 13
23 บ้านห้วยบง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
24 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 1 0 3 2 1 0 0 3
25 บ้านสันเวียงใหม่ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
26 เจริญใจ 1 3 2 6 7 3 2 0 12
27 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 3 0 4 4 0 0 0 4
28 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 2 0 3 4 1 2 0 7
29 บ้านสาง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
30 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1 1 1 3 3 1 0 0 4
31 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
32 บ้านห้วยแก้ว 1 0 5 6 8 1 2 2 11
33 บ้านหนองหล่ม 1 0 2 3 1 12 2 1 15
34 บ้านร่องคำ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
35 บ้านดอกคำใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านแม่กา 0 3 2 5 5 9 1 0 15
37 บ้านเหล่า 0 2 2 4 2 2 2 0 6
38 บ้านจำป่าหวาย 0 2 1 3 3 1 0 0 4
39 บ้านโป่ง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
40 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 0 1 5 6 6 4 1 0 11
41 ตำบลสันป่าม่วง 0 1 2 3 3 1 1 0 5
42 บ้านต๊ำพระแล 0 1 1 2 5 1 0 0 6
43 บ้านปาง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
44 บ้านแม่นาเรือใต้ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
45 บ้านแม่อิง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
46 บ้านม่วงคำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
47 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านห้วยเคียน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านป่าแฝกใต้ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
50 บ้านต๋อมดง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
51 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
52 บ้านร่องปอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
53 บ้านสันต้นผึ้ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
54 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
55 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
56 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
57 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
58 ชุมชนบ้านห้วยลาน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
59 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
60 อนุบาลภูกามยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
61 บ้านป่าคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
62 บ้านวังขอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
63 บ้านสันจกปก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 บ้านทุ่งต้นศรี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
65 บ้านกาดถี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
66 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
71 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
72 ชุมชนบ้านแม่ใส(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 126 102 85 313 363 114 55 14 532