สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านภูเงิน 11 4 3 18 22 2 3 1 27
2 อนุบาลพะเยา 11 1 5 17 18 1 0 0 19
3 บ้านไร่อ้อย 7 10 3 20 21 4 2 0 27
4 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 7 5 1 13 16 0 0 0 16
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 7 1 3 11 16 0 0 0 16
6 บ้านดง 6 6 1 13 15 5 1 0 21
7 บ้านดงอินตา 6 3 2 11 13 1 1 0 15
8 บ้านร่องจว้า 4 5 2 11 11 1 3 0 15
9 บ้านต๋อม 4 2 1 7 11 4 5 1 20
10 ชุมชนบ้านแม่สุก 4 2 0 6 7 0 0 0 7
11 บ้านดงบุญนาค 4 1 0 5 5 2 0 0 7
12 บ้านปางงุ้น 3 2 3 8 14 3 3 0 20
13 บ้านค่าบน 3 0 0 3 4 0 0 0 4
14 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 2 4 1 7 8 0 0 0 8
15 บ้านอิงโค้ง 2 2 2 6 7 1 0 0 8
16 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2 1 4 7 8 5 4 0 17
17 บ้านค่า 2 1 2 5 6 3 4 0 13
18 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านร่องห้า 1 4 3 8 9 7 1 0 17
20 บ้านจำไก่ 1 3 4 8 7 5 6 0 18
21 บ้านแม่จว้า 1 3 0 4 5 0 0 0 5
22 เจริญใจ 1 2 2 5 6 3 2 0 11
23 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 2 0 3 4 1 2 0 7
24 บ้านสาง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
25 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
26 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านห้วยแก้ว 1 0 5 6 8 1 2 1 11
28 บ้านปิน 1 0 2 3 5 2 4 1 11
29 บ้านหนองหล่ม 1 0 2 3 1 12 2 1 15
30 บ้านห้วยบง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
31 บ้านสันเวียงใหม่ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
32 บ้านร่องคำ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
33 บ้านแม่กา 0 3 2 5 5 8 1 0 14
34 บ้านจำป่าหวาย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านโป่ง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
36 บ้านป่าตึง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
37 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 0 1 5 6 6 3 1 0 10
38 บ้านเหล่า 0 1 2 3 1 2 1 0 4
39 บ้านต๊ำพระแล 0 1 1 2 5 1 0 0 6
40 บ้านปาง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
41 ตำบลสันป่าม่วง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
42 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
43 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านห้วยเคียน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านแม่อิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านป่าแฝกใต้ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
47 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
48 บ้านต๋อมดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
49 บ้านร่องปอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
50 บ้านสันต้นผึ้ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
51 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
52 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
53 ชุมชนบ้านห้วยลาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
54 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
55 อนุบาลภูกามยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
56 บ้านป่าคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
57 บ้านวังขอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
58 บ้านสันจกปก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
59 บ้านทุ่งต้นศรี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
60 บ้านกาดถี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
61 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
62 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
63 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
64 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66 ชุมชนบ้านแม่ใส(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 101 85 76 262 319 99 54 5 472