สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านภูเงิน 22 2 3 1 27
2 บ้านไร่อ้อย 21 4 2 0 27
3 อนุบาลพะเยา 18 1 0 0 19
4 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 16 0 0 0 16
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 16 0 0 0 16
6 บ้านดง 15 5 1 0 21
7 บ้านปางงุ้น 14 3 3 0 20
8 บ้านดงอินตา 13 1 1 0 15
9 บ้านต๋อม 11 4 5 1 20
10 บ้านร่องจว้า 11 1 3 0 15
11 บ้านร่องห้า 9 7 1 0 17
12 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 8 5 4 0 17
13 บ้านห้วยแก้ว 8 1 2 1 11
14 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 8 0 0 0 8
15 บ้านจำไก่ 7 5 6 0 18
16 บ้านอิงโค้ง 7 1 0 0 8
17 ชุมชนบ้านแม่สุก 7 0 0 0 7
18 บ้านค่า 6 3 4 0 13
19 เจริญใจ 6 3 2 0 11
20 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 6 3 1 0 10
21 บ้านแม่กา 5 8 1 0 14
22 บ้านปิน 5 2 4 1 11
23 บ้านดงบุญนาค 5 2 0 0 7
24 บ้านต๊ำพระแล 5 1 0 0 6
25 บ้านแม่จว้า 5 0 0 0 5
26 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 4 1 2 0 7
27 บ้านปาง 4 1 1 0 6
28 บ้านสาง 4 1 0 0 5
29 บ้านค่าบน 4 0 0 0 4
30 บ้านห้วยบง 3 1 0 0 4
31 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 3 0 0 0 3
32 บ้านจำป่าหวาย 3 0 0 0 3
33 บ้านป่าแฝกใต้ 3 0 0 0 3
34 บ้านร่องคำ 2 2 0 0 4
35 ชุมชนบ้านห้วยลาน 2 2 0 0 4
36 ตำบลสันป่าม่วง 2 1 1 0 4
37 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
38 บ้านโป่ง 2 0 2 0 4
39 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 0 0 0 2
40 บ้านถ้ำประชาบำรุง 2 0 0 0 2
41 บ้านสันเวียงใหม่ 2 0 0 0 2
42 บ้านป่าตึง 2 0 0 0 2
43 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 2 0 0 0 2
44 บ้านต๋อมดง 2 0 0 0 2
45 บ้านร่องปอ 2 0 0 0 2
46 บ้านสันต้นผึ้ง 2 0 0 0 2
47 บ้านหนองหล่ม 1 12 2 1 15
48 บ้านเหล่า 1 2 1 0 4
49 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
50 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1 1 1 0 3
51 อนุบาลภูกามยาว 1 1 0 0 2
52 บ้านต๊ำดอนมูล 1 0 0 0 1
53 บ้านห้วยเคียน 1 0 0 0 1
54 บ้านแม่อิง 1 0 0 0 1
55 บ้านป่าคา 1 0 0 0 1
56 บ้านวังขอนแดง 1 0 0 0 1
57 บ้านสันจกปก 1 0 0 0 1
58 บ้านทุ่งต้นศรี 0 2 0 0 2
59 บ้านกาดถี 0 1 1 0 2
60 บ้านต๊ำเหล่า 0 1 0 0 1
61 บ้านทุ่งหลวง 0 1 0 0 1
62 บ้านม่วงคำ 0 1 0 0 1
63 บ้านหนองสระ 0 1 0 0 1
64 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 1 0 0 1
65 บ้านแม่พริก 0 1 0 0 1
66 ชุมชนบ้านแม่ใส(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0
รวม 319 99 54 5 477