หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 9 25 18
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 6 14 8
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 10 19 12
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 18 60 36
5 130 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส(ขยายโอกาส) 2 2 2
6 091 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 5 13 6
7 019 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 3 5 4
8 020 โรงเรียนบ้านกาดถี 2 4 2
9 022 โรงเรียนบ้านค่า 14 42 22
10 021 โรงเรียนบ้านค่าบน 6 17 9
11 024 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 5 7 5
12 023 โรงเรียนบ้านจำไก่ 24 47 34
13 028 โรงเรียนบ้านดง 26 53 39
14 026 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 9 27 17
15 027 โรงเรียนบ้านดงอินตา 16 34 25
16 029 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1 3 2
17 030 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 2 2
18 031 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 3 5 4
19 032 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 3 8 6
20 040 โรงเรียนบ้านตุ่น 0 0 0
21 035 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 1 1 1
22 037 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 6 14 9
23 038 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 0 0 0
24 039 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 1 6 2
25 034 โรงเรียนบ้านต๋อม 25 44 33
26 033 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 3 5 3
27 041 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 0 0 0
28 042 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 4 8 5
29 043 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 2 5 2
30 044 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 0 0 0
31 124 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 3 1
32 048 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 3 4 4
33 047 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 1 1
34 051 โรงเรียนบ้านปาง 6 13 9
35 050 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 20 40 32
36 057 โรงเรียนบ้านปิน 19 30 22
37 056 โรงเรียนบ้านปินเหนือ 0 0 0
38 049 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 3 2
39 053 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 11 8
40 055 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 0 0 0
42 109 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 3 9 5
43 060 โรงเรียนบ้านภูเงิน 28 56 37
44 062 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 8 5
45 073 โรงเรียนบ้านร่องคำ 4 12 4
46 075 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 17 30 23
47 076 โรงเรียนบ้านร่องปอ 2 5 3
48 077 โรงเรียนบ้านร่องห้า 19 24 24
49 074 โรงเรียนบ้านร้อง 0 0 0
50 080 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 3 2
51 081 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
52 082 โรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว 0 0 0
53 083 โรงเรียนบ้านสันขวาง 0 0 0
54 085 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 3 2
55 086 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 2 2 2
56 087 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 0 0 0
57 088 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 0 0 0
58 089 โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว 0 0 0
59 090 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 0 0 0
60 127 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
61 128 โรงเรียนบ้านสันป่าหนาด 0 0 0
62 093 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 3 7 5
63 094 โรงเรียนบ้านสาง 5 12 5
64 125 โรงเรียนบ้านหนองลาว 0 0 0
65 096 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 1 1
66 114 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 16 26 20
67 100 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 3 2
68 102 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 15 11
69 098 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1 2 1
70 099 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 0 0 0
71 097 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 13 22 18
72 106 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 8 30 18
73 025 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1 2 1
74 046 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0
75 103 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 18 10
76 064 โรงเรียนบ้านแม่กา 15 26 19
77 126 โรงเรียนบ้านแม่กา(สาขาแม่ต๋ำน้อย) 0 0 0
78 066 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 7 12 9
79 065 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 0 0 0
80 068 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 0 0 0
81 061 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือ 0 0 0
82 069 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 2 6 4
83 071 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 1 1
84 072 โรงเรียนบ้านแม่อิง 2 7 3
85 067 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 4 13 6
86 058 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 12 6
87 059 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 2 2
88 105 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 3 2
89 104 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 3 18 7
90 079 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
91 078 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 34 54 47
92 117 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 7 14 11
93 119 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 21 72 33
94 120 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 2 5 3
95 121 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 20 50 35
96 122 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 12 24 18
97 001 โรงเรียนเจริญใจ 13 23 16
98 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 19 58 36
99 107 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา 0 0 0
100 108 โรงเรียนประชาบำรุง 0 0 0
101 110 โรงเรียนปิยมาตรย์ 0 0 0
102 111 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
103 112 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 0 0 0
104 113 โรงเรียนสุนทรารม 0 0 0
105 115 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 0 0 0
106 116 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 0 0 0
107 118 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก 0 0 0
108 123 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 0
109 009 โรงเรียนเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 0 0 0
110 010 โรงเรียนเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0
111 011 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0
112 007 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 0 0 0
113 012 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 0 0 0
114 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 0 0 0
115 014 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 0 0 0
116 015 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0
117 016 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 0 0 0
118 017 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0 0 0
รวม 568 1265 844
2109

ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]