หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 34 24 77.42% 5 16.13% 2 6.45% 0 0% 31
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน 28 22 78.57% 2 7.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 21 19 90.48% 1 4.76% 0 0% 1 4.76% 21
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนบ้านดง 26 17 70.83% 6 25% 1 4.17% 0 0% 24
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 19 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 20 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
9 โรงเรียนบ้านต๋อม 25 12 52.17% 5 21.74% 5 21.74% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนบ้านปิน 19 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 17 11 68.75% 1 6.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 19 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านจำไก่ 24 9 40.91% 6 27.27% 6 27.27% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 20 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
17 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
18 โรงเรียนเจริญใจ 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านค่า 14 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านแม่กา 15 5 33.33% 9 60% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านปาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านค่าบน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
30 โรงเรียนบ้านสาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านร่องคำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านร่องปอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านแม่อิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 16 1 6.25% 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านกาดถี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
71 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
72 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส(ขยายโอกาส) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]