หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 26 ก.ย. 2558 10.00 - 16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 26 ก.ย. 2558 10.00 - 16.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 26 ก.ย. 2558 10.00 - 16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 26 ก.ย. 2558 10.00 - 16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 28 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีโดม 28 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-


ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]